Inbjudan

13.05.2019

Det internationella intresset för att förvärva svenska företag har aldrig varit större. Sveriges innovativa företagsklimat, vårt stabila regelverk och inte minst den aktuella kronkursen attraherar utländska köpare.

Frågan är hur man säljer sitt företag för maximalt värde på en internationell marknad?

- Vilka är drivkrafterna bakom att sälja ett företag?

- Förstå innebörden av att sälja ett företags framtid
- Varför är traditionell värdering en felaktig utgångspunkt?
- Hur hittar man de bästa köparna?
- Varför sälja på den internationella marknaden?

- Hur kan BCMS process maximera försäljningspriset?

- Kritiska framgångsfaktorer och fallgropar.

Seminariet baseras på 30 års verksamhet. Vi på BCMS och DLA Piper delar med oss av erfarenheter, metoder och verktyg - praktiska råd som hjälper dig att sälja ditt företag till sitt maximala värde och vid den tidpunkt du själv önskar.

Plats:

DLA Piper, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm.

Tid:

Onsdag 12/6, kl.10:00-12:00

Övrig information:

  • Registrering äger rum 09.30-10:00.
  • Presentationen koncentreras till 10:00-12:00 med efterföljande frågestund.
  • Det finns möjlighet till individuella diskussioner i direkt anslutning till mötet.
  • Observera att antalet platser är begränsat.
  • Seminariet är kostnadsfritt.
  • Lättare förtäring kommer att serveras.


Föreläsare
Harri Kähkönen och Björn Ogenstam
verksamma som M&A rådgivare inom BCMS Sweden samt Mikael von Schedvin, advokat och partner vid DLA Piper.

Är du intresserad av att närvara på vårt seminarum. Skickat ett mail till christopher.krusell@bizbridge.biz