Vad känner du för ditt bolag?

04.02.2020

Vi pratade med en affärsägare som var helt övertygad om att hans verksamhet inte hade något värde för någon annan än sig själv. Han ansåg att det var ett "slöseri med tid" att kontakta potentiella förvärvare, eftersom ingen skulle vara intresserad. Han skulle bara stänga den. Vad får en företagare att känna så här? https://ow.ly/Vqmt50ya845