Vi förklarar hur vi arbetar (del 2)

17.04.2019

Du måste sälja framtiden! Den viktigaste drivkraften bakom all företagsförsäljning, oavsett bransch eller affärstyp, är potentialen för tillväxt. De viktigaste finansiella uppgifterna är därför inte den vinst du bokförde förra året eller året innan det. Det är ditt framtida ekonomiska resultat och de förädlingsvärden som en förvärvare som köper ditt företag kommer att medföra.

Hur vi gör det här? Inhemska kvalificerade revisorer utarbetar detaljerad ekonomisk analys för varje kund, vilket medför tre år av detaljerad prognostisering, vinstplanering och analys av alla viktiga kommersiella och försäljningsdata. Vid behov undersöker vi synergierna med intresserade förvärvare / investerare. Denna process visar tydligt och trovärdigt den framtida potentialen för ditt företag under deras förvaltning.