Vi förklarar hur vi arbetar (del 3)

26.04.2019

Du måste titta långt och brett! M & A är en global bransch där de bästa köparna är dem med tydlig strategisk motivation att förvärva. Dessa köpare kan vara placerade över hela landet, eller till och med över hela världen. På samma sätt kan de vara verksamma inom olika affärsområden - kanske en kompletterande sektor. Det kan  dessutom vara en väldigt annorlunda organisation, i ett helt annat område, genom att ändra sin affärsstrategi för att fokusera på din marknad.

Hur vi gör det här? Forskning! Vi har tillgång till miljontals företagsstatistik, men vår viktigaste differentiator är vår egen databas, uppdaterad varje timme med levande marknadsintelligens fångad från ständig kontakt med den globala marknaden för förvärvare.

Förvärvande företag delar sina exakta förvärvskriterier med oss ​​dagligen och vi har tillgång till unika uppgifter som inte är tillgängliga i det offentliga området. Det är ingen tillfällighet att vanligtvis 1 till 4 av BCMS-klienterna säljer till en utländsk förvärvare - och det ligger betydligt framför branschgenomsnittet. Det gör att BCMS-kunder regelbundet blir överraskade över identiteten hos deras ultimata förvärvare.