Vi förklarar hur vi arbetar (del 4)

29.04.2019

Du måste skapa konkurrens! Valet är ett absolut måste i alla affärer. För att få det bästa värdet, villkoren och strukturen när du säljer, behöver du flera potentiella förvärvare vid förhandlingsbordet. Förhandlingar med bara en köpare innebär att de har kontroll över försäljningen. Det betyder att de vinner en hästkapplöpning, och de vet det!

Hur vi gör det här? Efter att ha forskat, kontaktat och varnat potentiella förvärvare, hanterar våra skickliga hanteringsgrupper efterföljande förhandlingar och coachar dig hur du ska bete sig under de viktiga affärsmötena. Vi skapar en marknadsplats för ditt företag och skapar en konkurrensutsatt miljö på den marknaden. Vi fastställer deadlines, håller köpare till en bestämd tidtabell, kontrollerar fart och klargör för köpare att det finns andra intresserade parter. Vi bedömer erbjudanden och förbereder motbud. Vi kan generera en ökning - eller "upplösen" - på erbjudanden, och flera alternativ så att du kan välja den mest lämpliga förvärvaren och den rätta affären för dig.