Vi förklarar hur vi arbetar 

17.04.2019

Den första steget

Du måste vara proaktiv! De bästa köparna kommer sällan till dig direkt. Att sälja ett företag är i grunden en försäljnings- och marknadsdisciplin, så du måste definiera den möjlighet som ditt företag representerar på marknaden och sedan direkt ta en personlig kontakt med ett stort antal förvärvare / investerare.

Hur vi gör det här

BCMS sysselsätter ett team av skicklig kommunikationspersonal, vars enda roll är att komma igenom till ledande beslutsfattare. Sekretess är nyckeln här, och alla potentiella förvärvare är säkrade enligt ett bindande sekretessavtal (NDA) innan detaljerade uppgifter om ditt företag (inklusive ditt företags namn) avslöjas. Vi har ett dedikerat marknadsföringsteam som producerar all viktig dokumentation för våra kunder, såsom informationsmemorandumet, som tar upp alla viktiga förvärvsfördelar och konkurrensfördelar för ditt företag.