Våra tjänster

Corporate Finance för mindre och medelstora bolag till rätt pris

Projektledning vid försäljning

* Dokumentation

* Identifiering av lämpliga köpare

* Biträde vid förhandling och framtagande av avtal

Research avseende förvärv av företag

* Identifiering

* Utvärdering

* Biträde vid förhandling och genomförande

Förberedelse inför försäljning

* Nuläge

* Genomgång av finansiella data

* Genomgång av affärsprocessen

* Åtgärdsförslag och genomförande

Mångårig erfarenhet

* Starkt team av medarbetare

* Goda referenser

*Specialistkunskaper inom flertalet branscher


HoReCa

Vi besitter specialistkompetens inom området Hotell, Restautang och Cafe. Vår specialist på området heter Mats Skärlén och har en gedigen och mångårig erfarenhet i branschen.

Tusentals potentiella köpare

Det börjar med dig

Vi förstår att ett beslut att sälja sin affärsverksamhet har stor påverkan på hela tillvaron. Vi har resurserna, erfarenheten och expertisen nödvändiga för en framgångsrik försäljning vid rätt tidpunkt. Oavsett bransch och storlek på företag så är vårt mål att vara ditt självklara val av partner inom företagsförsäljning.

Det tar tid, resurser och expertis för att hitta rätt köpare

Att skapa ditt team - att skapa en lista av potentiella köpare - finansiell planering --- rådgivning - kompetenscoaching.

Vi tar tid på oss för att förstå din verksamhet.

Kontakten med potentiella köpare

Kontakt med beslutsfattare - Konfidentialitet - Insikt i marknadens återkoppling - Att befästa köpintresset.

När vi har kommit överens om en prospektlista, som kan innehålla hundratals potentiella köpare, kommer specialist-teamet att inleda en diskret marknadskontakt.

Att maximera värdet av ditt företag

Att sälja framtiden - Möten - Erbjudanden - Motbud -Due diligence - Avslut.

Eftersom vi strävar efter att föra flera intressenter till förhandlingsbordet, skapar vi konkurrens om ditt företag. Det första mötet handlar om att diskutera ömsesidiga synergieffekter och möjligheterna ditt företaget representerar. Därifrån försöker vi att skapa en bestämd tidsaxel för erbjudanden och ytterligare förhandlingar - framåtdriv är nyckeln i alla affärer.

Kontakta oss så berättar vi mer